ERBAA KAYMAKAMINDAN TOPRAK SANAYİCİLERİNE ÇAĞRI !

" B İ R L E Ş İ N "

İlçemizde toprak sanayi 1900 lü yılların başından itibaren başlamış olup, ilk yıllarda tuğla ocaklarında başlayan üretim, yıllar itibariyle fabrikasyon üretime geçişle devam etmiştir. İlçemizdeki toprak sanayi bazı yıllarda sanayi sektörünün bir yıldızı gibi parladığı görülürken, bazı yıllarda sönük olduğu gözlenmiştir. Şimdilerde de parlak olduğu söylenememektedir.

Tüm dünyada ve ülkemizde de üretim sektörünün her dalında çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Üretim çeşitliliği ve bu çeşitlilikte araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmaları baş döndürücü bir hızla yükselişe geçmiştir.

Bu süreçte değişimlere ayak uydurmak için çeşitli şirket evlilikleri, bir dizi iktisadi değişikliklerin yanı sıra, kooperatifleşme ve sonuçta birlikte hareket etme yolları denenmiştir. Neticede birlikte hareket eden sektörlerinin daha başarılı olduğu görülmüştür.

Ülkemizdeki toprak sanayi sektörüne baktığımızda ise; bazı bölgelerimizde dünyadaki bu değişim ve gelişimleri yakından takip edildiği, hem ar- ge, hem de pazarlama boyutu düşünülerek birlikte hareket etmenin yollarının denendiği ve bir çoğununda başarılı olduğu görülmüştür. Başlangıçta "Toprak Sanayi Kooperatifleri" şeklinde örgütlenme varken, Maden Kanununda 2005 yılında yapılan değişiklikler neticesinde 1-b grubu Maden Kanunu kapsamına alınmasıyla Kooperatif isimlerinde ". Toprak Sanayi Mensupları Maden TedarikTemin Ve Dağıtım Tüketim Kooperatifi" şeklinde değişikliğe gidildiği görülmüştür.

İlçemizde de toprak sanayinden örgütlenme olduğu gözlenmekte olup, mevcut örgütlenmenin sadece toprak temininde işbirliği amacında olduğu malumdur.

Erbaa'da toprak sanayinin gelişmesi, geleceğe umutla bakabilmesi ve ekonomik sürekliliğinin sağlanması, bölgemizde ve ülkemizde bu alanda ürettiği katma değer ve istihdamda söz sahibi olabilmesi için üretim, ar-ge ve pazarlama işlerinde birlikte hareket etmenin yolları aranmalıdır. Aksi takdirde ferdi üretim, ferdi ar-ge veya ar-ge yapılmadan üretim ile çoklu pazarlama sistemi ile geleceğe umutla bakma, faaliyetlerinin devamı konusunda pek iyimser düşünmenin mümkün olmayacağı aşikardır.

Gerek bölgesinde, gerekse ülke genelinde söz sahibi olacak bir Erbaa Toprak Sanayi mutlaka değişime ayak uydurmalı, birlikte hareket etmelidir. Erbaa halkının, esnafının, girişimci işadamlarının mazilerine bakıldığında bu birlikteliği sağlayacağı, tek vücut olarak toprak sanayinde de işbirliği içerisinde olacağı inancımızı muhafaza ediyoruz.

Sonuç olarak toprak sanayinde birlikte üreten, gelişen ve büyüyen bir Erbaa için birlikte çalışma ve birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Toprak sanayicilerinin üretim ve pazarlamada birleşmeleri Erbaa'nın ve ülkemizin menfaatine olacaktır.